Támogató szolgáltatás

Támogató szolgáltatásunk az ellátott aktív közreműködésével nyújt segítséget a fogyatékkal élő ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételéhez, az önálló munkavégzéshez, kulturális, művészeti, sport, szabadidős tevékenységek végzéséhez – személyi, illetve szállító szolgáltatás biztosításával.

A jogszabály szerint szociálisan rászoruló fogyatékos személynek minősülnek azok, akik:
– fogyatékossági támogatásban,
– vakok személyi járadékában, illetve
– a külön jogszabály szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

A személyi segítés során a támogató szolgálat munkatársai a sérült ember lakásán alkalomszerűen vagy rendszeresen segítséget nyújtanak a háztartás vitelében, hivatalos ügyek intézésében, a gondozási-ápolási feladatok elvégzésében, valamint felügyeletet biztosítanak szükség szerint a lakóhelyén, a közszolgáltatások helyszínén és a közösségi közlekedésben. Munkatársaink elkísérik a közszolgáltatások színhelyére, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz. Lehetőségeinken belül segítünk a készségfejlesztésben, kapcsolatrendszerének kiépítésében és fenntartásában, tanácsadásban, ügyintézésben.

Személyi szállítás során a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást segítjük az intézmény speciálisan kialakított gépjárműveivel, pl.: oktatási intézménybe, munkahelyre, könyvtárba, múzeumba, kulturális, szabadidős és sportrendezvényekre, érdekképviseleti szervekhez. Továbbá postára, bankba, bevásárló központokba és önkiszolgáló boltokba, templomba, köztemetőbe, polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, munkaügyi központba, adóhivatalhoz, társadalombiztosítási szervekhez, háziorvoshoz, szakrendelésre, gyógytornára, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, látszerészhez, segédeszköz szakboltokba, nappali ellátást nyújtó intézménybe, családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz, fogyatékosokat segítő szervezetekhez.

Amennyiben igény és lehetőség van rá, az Intézmény igyekszik saját segédeszközeinek kölcsönzésével is segítségére lenni a mozgásukban korlátozott ellátottaknak.

Minden szolgáltatásunkat igyekszünk a szakmaiság, a humánum, a keresztény szellemiség és értékrend jegyében, az ellátottakért érzett elkötelezettséggel és felelősségvállalással végezni, a Magyarországi Református Egyház hitelveihez ragaszkodva.További információra lenne szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!