A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szociális törvény), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM-rendelet alapján végzi működését.

Az érdeklődők számára személyesen/telefonon örömmel adunk felvilágosítást. Az ellátásaink igényléséhez szükséges formanyomtatványokat az Intézményben lehet igényelni, a személyes felvilágosítást követően.

A szociális szolgáltatások mellett minden bejáró és otthonában gondozottunk részére biztosítjuk a lelki beszélgetés, lelkigondozás, házi istentiszteleti alkalom, házi úrvacsorás alkalom és beteglátogatás lehetőségét az intézmény lelkipásztora által.

Minden szolgáltatásunkat igyekszünk a szakmaiság, a humánum, a keresztény szellemiség és értékrend jegyében, az ellátottakért érzett elkötelezettséggel és felelősségvállalással végezni, a Magyarországi Református Egyház hitelveihez ragaszkodva.További információra lenne szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!