1994. szeptemberében Dr. Varga Zsigmondné, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Diakóniai Bizottságának egyik tagja azzal a javaslattal, igénnyel fordult a Presbitérium felé, hogy a gyülekezet tulajdonában lévő Múzeum u. 2. sz. alatti alagsori helyiségeket átmenetileg hetenként 1 napon reggeltől estig személyes találkozások színhelyéül biztosítsa. Elképzelésében olyan nyitott otthon képe rajzolódott ki, amely a gyülekezet tagjainak találkozást, és a Nyitott Ajtó Otthont bármilyen indíttatásból felkeresőknek lelki és szociális segítségnyújtást biztosíthat. A javaslat támogatásra talált a Presbitériumban és 1995. január 6-tól a Nyitott Ajtó Otthon péntekenként 9-18 óráig fogadta a betérőket.

Hamarosan beindulhatott az Otthon varró-, majd szövőköre is, melyet egyházközségi támogatásból és pályázati forrásokból eszközökkel is sikerült ellátni. Lelkészi vezetőt, majd 1996-tól a gyülekezet által foglalkoztatott gyülekezeti munkatársat is kapott a közösség.
Az Otthon 2004 januárjától idősek klubjaként, majd idősek nappali ellátásaként biztosítja a hét minden munkanapján a napközbeni ellátás lehetőségét, mely mára már több mint 60 tagot számlál.

Az Otthon szakmai munkája 2005 januárjától kibővült a Nyitott Ajtó Támogató Szolgálat működésével, majd 2006 januárjában a Nyitott Kapu Támogató Szolgálat munkájával – és a két szolgálat 2009 januárjától integrált formában Nyitott Ajtó Támogató Szolgálat néven működött tovább, s közel 30 súlyos fogyatékkal élőnek segít a mindennapjaikban.

Idősödő egyháztagjaink, valamint az idősek klubja és a támogató szolgálat ellátottai köréből egyre sürgetőbb igényként jelent meg a házi segítségnyújtás szolgálatának beindítása, mely Nyitott Ajtó Házi Segítségnyújtás Szolgálat néven 2010. március 1-től kapott 108 idős ember ellátására jogerős működési engedélyt.

2012. június 26-tól a három szolgálat (idősek nappali ellátása, a támogató szolgáltatás és házi segítségnyújtás) integrált szervezeti formában, Nyitott Ajtó Szociális Központ néven működik tovább.

2018 tavaszán arról született presbitériumi döntés, hogy az intézményi helyiségek feletti lelkipásztori szolgálati lakás területét ezentúl a Nyitott Ajtó Szociális Központ használhatja. Az átadott helyiségeket átalakítottuk annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek a szociális feladatok ellátására. A korszerű és újonnan berendezett közösségi terem mellett irodahelyiségek is kialakításra kerültek. 2019. április 3-án került sor az új helyiségek megszentelésére és hivatalos átadására.

Az alapítók egykori célkitűzését tovább folytatva, egyfajta „második otthonná” szeretnénk lenni a ránk bízott idősek és súlyos fogyatékkal élők számára.