Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás célja, hogy az arra rászoruló idősek számára lakásukban, lakókörnyezetükben nyújtson segítséget. A segítségnyújtás során a kérelmező szükségletei mellett figyelembe vesszük az életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát, valamint meglévő képességeit is.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő gondozási szükségletét. A gondozási szükségletet az intézmény vezetője/vezető gondozója a jogszabály által előírt értékelő adatlap kitöltésével, pontozással végzi el, melyben közreműködik a házorvos, kezelőorvos, vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa.

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát az intézményvezető/vezető gondozónő az ellátást igénylő egészségi állapotának, életkörülményeinek és kérésének figyelembevételével határozza meg.

Kik vehetik igénybe a házi segítségnyújtást?:
a) Azok, akik koruk miatt jogosultak az ellátásra, mert:
• hatvanötödik életévüket betöltötték és egyedül élnek, vagy
• hetvenedik életévüket betöltötték és lakóhelyük közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, illetve,
• ha a hetvenötödik életévüket betöltötték.
b) Azok, akik egészségi állapotuk miatt szorulnak segítségre, és erről háziorvosi igazolással rendelkeznek.
c) Azok, akiknél a gondozási szükséglet vizsgálata még nem fejeződött be – erre 30 napig van lehetőség.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást biztosítunk. A szükségletfelmérő lap eredménye, valamint az ellátást igénylő ez irányú kérelme alapján az Intézmény vezetője határozza meg, hogy a kérelmező szociális segítésre vagy személyi gondozásra jogosult-e, és azon belül mely fokozatba sorolható be.

Házi segítségnyújtó szolgálatunk 70 fő számára tud személyi gondozást és 38 fő számára szociális segítést biztosítani.
Szociális segítés keretében segítünk a lakókörnyezeti higiénia megtartásában (takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben, mosás és vasalás). Segítünk a háztartási tevékenységekben, például bevásárlásban (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltásban, ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatásban. Segítünk a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, és szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben.

Személyi gondozás során a fenti tevékenységek mellett segítő kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, valamint gondozási és ápolási feladatok körében nyújtunk segítséget (pl.: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, étkeztetés, mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, gyógyszer adagolás, gyógyszerelés felügyelete, vérnyomás és vércukor mérése).További információra lenne szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!